Paus: "Mens creëert zelf de hel"

   
 
30/07/99

Zou paus Johannes Paulus II de boeken van Walsch gelezen hebben? In elk geval heeft hij - volgens De Volkskrant - een opmerkelijke uitspraak gedaan, die indruist tegen twee millennia kerkdogmatiek.
"De hel", zo heeft hij gezegd, "is niet een bepaalde ruimte, net zomin als de hemel een plek boven de wolken is waar engelen harp spelen. Hel en hemel zitten in de psyche van de mens."
De hel is volgens het hoofd van de rooms-katholieke kerk niet een straf van God, maar iets dat de mens zichzelf aandoet. "De hel is de situatie van die mensen die uit vrije wil besluiten om te leven zonder God, de bron van alle vreugde." De paus noemde de hel "het lijden, de frustratie en de leegheid van een leven zonder God."
Eeuwige verdoemenis is dus niet Gods werk, maar de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Goede rooms-katholieken hebben niets te vrezen, aldus de kerkleider.

>>terug naar de website