Publiek in bomvol RAI-auditorium plat gewalscht

   
 
24/09/99
Theo Gerrits


Neale Donald Walsch is niet alleen een begenadigd schrijver, maar ook een eersteklas entertainer en showmaster, die zijn toehoorders vergast op spiritueel cabaret van het hoogste niveau.
De man die - volgens een recent interview in het gezaghebbende
Flair - "vroeger amper zijn mond open durfde te doen" wist op 20 september 1999 de aandacht van zijn - 1.700 zielen tellend - publiek in het RAI-Auditorium te Amsterdam op weergaloze wijze gevangen te houden. Oorverdovende stiltes losten van tijd tot tijd op in bevrijdende lachsalvo's, want ernst en humor vloeiden tijdens deze happening moeiteloos in elkaar over, net zoals in de CwG-boeken. 
Ging het vóór de pauze vooral over de manier waarop Walsch God heeft gevonden, daarna draaide alles rond het centrale thema We Are All One. Dat gedeelte had ook duidelijk de meeste diepgang.


walsch-rai
   
  "Wat we allemaal méér willen, datgene waar we nóóit genoeg van kunnen krijgen, hoeveel we er ook van hebben", aldus Walsch, "is liefde".
Hoe je daar meer van kunt ontvangen? "Door het te geven. Want wat je geeft, krijg je in overvloed terug, en dat geldt niet alleen voor liefde, maar voor alles, ook voor geld bijvoorbeeld". Waarom dat zo is? "Omdat jij de enige bent; omdat de gedachte dat er een ander zou zijn een waanbeeld is. Stop de mythe van separatie, de illusie van afgescheidenheid. Er is er maar één van ons. Dus: wat je aan een ander geeft, geef je in feite aan jezelf". Simpelweg:  "Expand the definition of who the Self is".
De idee van afgescheidenheid leidt tot competitie. En dat houdt weer in dat er winnaars en verliezers zijn volgens gedefinieerde spelregels. Wat weer resulteert in gevoelens van superioriteit en inferioriteit. Dit alles wordt nog eens versterkt door de foutieve opvatting dat er niet genoeg zou zijn, dat we ons deel op de ander moeten bevechten. Met dergelijke opvattingen zijn we duidelijk op een heilloze weg.
Toch gelooft Walsch niet dat de mensheid gedoemd is tot de ondergang. "Als we één positieve eigenschap hebben, dan is het dat we overlevers zijn.  We zullen nog nčt op tijd inzien dat we op de verkeerde weg zijn, om dan alsnog de goede richting - naar een hoger niveau - in te slaan". Geef de ander terug aan Zich Zelf Wat behelst die nieuwe weg, dat hogere niveau? "Het is onze Goddelijke opdracht de ander terug te geven aan zichzelf. Jij bent de verlosser, het licht, en de weg. Alleen door een ander terug te brengen naar God, realiseer je zelf de verlichting".
Daarmee komt Walsch heel dicht bij het centrale thema van The Course in Miracles: je bereikt de verlossing door de ander er bewust van te maken wie hij is (de Christus - Zoon van God - in The Course, en God Himself in de opvatting van Walsch).
Vraag je jezelf af "wie ben ik om dat te doen", dan is het antwoord: "Onderwijs datgene wat jezelf nog te leren hebt, en al doende word je wat je bent. Doe alsof je een leraar, een leider, bent. Begin dáár waar je dacht uit te komen. Wees de Bron.
Als we met z'n allen blijven wachten tot we perfect zijn alvorens een ander de weg naar perfectie te wijzen, komen we geen van allen waar we wezen moeten. Wees een leider, geen volger. Zoek niet naar bewijzen, maar wees het bewijs, belichaam het antwoord. God heeft geen behoefte aan volgers, maar aan leiders. Hij heeft leraren nodig, geen leerlingen". Volg geen leraar, volg je hart Neale ("Eigenlijk heb ik niets te zeggen wat jullie al niet weten; ik heb geen ideeën in mijn hoofd die jullie al niet in je hart hebben"): "er zijn mensen die
 •  niet weten
  • en dat niet weten (zij zijn als kinderen)
  • en dat weten (leerlingen)
  • en denken dat ze het wčl weten (vermijd hen, zij zijn gevaarlijk)
 • weten
  • maar doen alsof ze het niet weten (acteurs, entertainers)
  • maar niet weten dat ze het weten (ze zijn in slaap; maak ze wakker)
  • en weten dat ze weten. Volg hen niet, maar volg de waarheid in je hart, het lied in je ziel.
Herinner elkaar eraan dat we al weten. In feite is er niemand die niet weet, maar er zijn er velen die zich dat niet realiseren. Ik persoonlijk wist het altijd al, maar herinnerde mij het niet. Mij werd geleerd te geloven in een angstaanjagende God. Nou, neem van me aan: God never gives a damn, but ever gives blessings".Look, smile, touch Hoe geef je een ander terug aan Zich Zelf, hoe vervul je die Goddelijke Opdracht? Walsch: "Dat is een kinderlijk eenvoudig proces, waar drie gereedschappen aan te pas komen.
 • Kijk de ander diep in de ogen (en geef hem daarmee toestemming zichzelf te laten zien), en zie hoe wonderbaarlijk zij is. Doe je dat lang en intens genoeg, dan zul je ontdekken dat je Je Zelf daar ziet, dat de illusie van afgescheidenheid verdwijnt.
 • Glimlach; dat is healing. God heeft mij gezegd: ŤWil je de planeet helen, begin dan met lachenť.
 • Raak de ander aan
Look, smile, touch zonder bijbedoelingen, zonder ook maar iets terug te verlangen, en je geeft mensen terug aan Zich Zelf. Dat is de enige reden waarom je hier bent. De rest is nonsens".Op een vraag uit het publiek of hij volmaakt gelukkig is, nu hij God gevonden heeft: "Niemand  is perfectly happy, behalve God. Ik ben dat evenmin, maar ik ben wel stukken gelukkiger dan ooit tevoren".
   
     
  Het kan zijn dat sommige opmerkingen van Walsch niet te horen waren tijdens de lezing; die zijn dan geuit gedurende de persconferentie die eraan vooraf ging. Ter wille van de logische eenheid heb ik van beide gebeurtenissen één verhaal gemaakt. Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat het hier om een persoonlijke impressie gaat. Theo Gerrits