Disclaimer

 

Disclaimer

 

Copyright

Het is verboden om materiaal zonder voorafgaande toestemming dat zich op de website van Gesprekken met God te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

 

Wilt u een van onze artikelen op uw website plaatsen? Vraag dan even schriftelijke goedkeuring aan per info@gesprekkenmetgod.nl . De voorwaarde is dat u geen tekst wijzigt, en dat u de auteursnaam:  'Sander Viergever' op het materiaal vermeldt. Het kan zijn dat wij ook vragen of de URL van onze website wordt getoond op dit materiaal.

 

Het is niet toegestaan om afbeeldingen of andere onderdelen bijdragen in originele of gewijzigde vorm aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

 

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze webpagina’s van www.Gesprekkenmetgod.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door gebruikers verstrekte persoonsgegevens.

 

Bescherming persoonsgegevens

Als u zich aanmeld voor een activiteit uit onze agenda, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Telkens als gevraagd wordt om gebruik van persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven met welk doel. De redactie zal ook dan de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Gesprekkenmetgod.nl is beschikbaar gesteld door Sander Viergever. Ter inspiratie zijn documenten en artikelen op de website geplaatst welke geïnspireerd zijn op het raamwerk van de concepten uit de Gesprekken met God Kosmologie boeken van auteur Neale Donald Walsch.

 

GesprekkenmetGod sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, artikelen, producten of diensten die via de website van Gesprekkenmetgod.nl worden aangeboden.

 

 

 

!

Wat GOD Zei

'De belangrijkste inzichten uit ‘Gesprekken met God’, nu gebundeld' . Een toevoeging op het Oude Verhaal (Bijbel, Koran, Thora, Tripitaka  etc.)... een theologie die toevoegt en vernieuwing schept.

Auteur: Neale Donald Walsch

Jaar van uitgave: 2014

 

Neale Donald Walsch werd wereldberoemd met zijn driedelige serie ‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd miljoenen exemplaren ervan verkocht. De auteur kreeg telkens de vraag om bondig en kernachtig de essentie van deze gesprekken weer te geven. Wat God zei is het antwoord van Walsch op deze vraag. Hij heeft de belangrijkste boodschappen samengevat in 25 essentiële inzichten, zoals:

We zijn allen één
Er is genoeg
Je hoeft niet te doen
God praat met iedereen, altijd
Er is geen ruimte en tijd, er is alleen het hier en nu
Liefde is alles wat er is 

Door middel van oefeningen en suggesties kun je deze inzichten toepassen in je dagelijks leven. Neale Donald Walsch is de auteur van de serie ‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om een open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en alle beelden over goed en kwaad.

Toelichting door Gesprekken met God Stichting: Het boek bied nieuw materiaal en nieuw stof en ideëen en kan beschouwd worden als goede toevoeging op de 9-delige Gesprekken met God boekenserie (geen pure herhaling). Ieder hoofdstuk bevat oefeningen en suggesties om de inzichten toepasbaar te maken in het dagelijks leven, dat maakt dat dit boek ook erg goed geschikt is om door te nemen in uw meditatie, spirituele- of filosofische gespreksgroep.

Het boek bevordert zelf te blijven nadenken, zonder dat het werkt met vastgespijkerde dogma's van 'zo is het'.

ISBN: 9000338778