Vrienden

 Nederland:

http://www.vlow.nu/  Deze Stichting wil onderzoeken in hoeverre een geheel andere manier van denken en handelen de gang van zaken in de maatschappij kan verbeteren. De kennis die de laatste 25 jaar ontwikkeld is in een huisartsenpraktijk te Groningen, blijkt mogelijkheden te bieden voor een beter begrijpen van een ontstaansmechanisme van zowel de lichamelijke als geestelijke ziekten, en voor een beter zicht krijgen op maatschappelijke en juridische probleemsituaties. De basis van de stichting gaat over een Nieuw paradigma - verworven door kennis van de afgelopen 20 jaar afkomstig van o.a. N.D. Walsch.

http://www.hetnieuweinzicht.nl/ Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Millennium-Visie is bekendheid te geven aan het (leken)publiek of de gemeenschap over de mogelijkheid door op een dieper niveau met je innerlijk wezen – je ziel, je geest en je lichaam – én de verbondenheid met Universele Kosmische Levensenergie te leren werken aan jezelf door fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel ten volle uit te ontwikkelen. Initiatiefnemer van stichting Millenium-Visie: Hans Zevenboom. Hans Zevenboom heeft de stichting opgezet vooral vanuit zijn verworven inspiraties door het lezen van de boeken van auteur N.D. Walsch.

http://www.humanitysteam.nl/  Misschien heb je één of meer van de boeken van N.D. Walsch gelezen of heb je erover gehoord en wil je méér weten, erover praten of in actie komen. Neale Donald Walsch is de auteur van de Gesprekken met God boeken. Een voor velen inspirerende dialoog die gaat over wie we werkelijk zijn en hoe we ons eigen leven kunnen creëren. De website van Team van de Mensheid, 'de Nederlandse versie' van Humanity's team - een burgerrechtenbeweging opgezet door N.D. Walsch. Note van Sander Viergever: Humanity's team Nederland-Team van de mensheid mag zich bezig houden waarmee het zich bezig wil houden, wij van Gesprekken met God Stichting zijn nog aan het beraadslagen over hoe wij samen zouden kunnen werken met Humanity's team. 

http://kleurboekjes.siterubix.com  Een hulpmiddel om de boodschappen uit Gesprekken met God bekend te maken aan uw kinderen.

 

Spirituele hulp, reiki

Wilma Sta Is direct verbonden met Gesprekken met God Stichting en helpt soms bij onze workshops. Het is een bijzonder ontspannende ervaring om van haar een reiki healing te ontvangen, in een vredige ruimte vol van sereniteit en kalmte.

 

Coaching&Trainingen

http://harmonyenbalance.nl/ Coaching en trainingen gericht op harmonie en balans vanuit een holistisch kader.

 

Gesprekken met God - Conversations with God - Neale Donald Walsch:

www.nealedonaldwalsch.com

www.theglobalconversation.com

www.humanitysteam.org