BOEKFRAGMENT - EEN ONGEWOON GESPREK MET GOD - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:

1

(Neale) In het voorjaar van 1992 - het was rond Pasen, meen ik mij te herinneren - deed een buitengewoon fenomeen zijn intrede in mijn leven.

God begon met jou te praten. Via mij.

Laat me het uitleggen.

Ik was bijzonder ongelukkig in die tijd, persoonlijk, beroepshalve en emotioneel; mijn leven leek op alle niveaus mislukt. Aangezien ik al jarenlang de gewoonte had mijn gedachten in brieven vast te leggen (die ik gewoonlijk nooit verzond), nam ik mijn vertrouwde gele notitieblok ter hand en besloot mijn gevoelens voor zich te laten spreken.

In plaats van de brief aan een persoon te richten van wie ik meende dat hij mij tot slachtoffer had gemaakt, dacht ik dat ik mij deze keer beter direct tot de bron kon richten, direct tot de grootste offeraar van allemaal. Ik besloot een brief aan God te schrijven.

Het werd een emotionele brief vol zelfmedelijden, vol verwarring, verdraaiingen en veroordelingen. En met een reeks boze vragen.

Waarom liep mijn leven niet op rolletjes? Wat moest ik doen om het zover te krijgen?Waarom vond ik geen geluk in relaties? Zou ik dan nooit voldoende geld gaan verdienen? En ten slotte, het meest dramatische: Wat had ik gedaan om aan deze voortdurende worsteling te worden blootgesteld?

Toen ik de laatste van mijn verbitterde, onbeantwoordbare vragen opschreef en mijn pen wilde neerleggen, bleef mijn hand tot mijn verrassing boven het papier hangen alsof een onzichtbare kracht haar daar hield. Plotseling begon de pen als vanzelf te bewegen. Ik wist absoluut niet wat ik ging schrijven, maar er leek zich een idee te vormen, zodat ik besloot verder te gaan. Op papier verscheen:

Wil je werkelijk een antwoord op al deze vragen of lucht je gewoon je hart?

(Neale) Ik knipperde met mijn ogen ... en toen vond mijn geest een antwoord. Ook dat schreef ik op.

Beide. Ik lucht mijn hart, zeker, maar als er een antwoord is op deze vragen, dan zou ik er door de hel voor gaan ze te horen!

Je gaat voor een boel dingen door de hel, maar zou hetniet prettiger zijn door de hemel te gaan?

(Neale) En ik schreef op: wat heeft dit te betekenen?

Voordat ik het doorhad, was ik een gesprek begonnen ... en ik was niet zozeer aan het schrijven als wel een dictee aan het opnemen.

Dit dictee ou drie jaar doorgaan en gedurende die tijd wikst ik niet waarheen het ou leiden. De antwoorden op de vragen die ik aan het papier toevertrouwde, kwamen nooit voordat ik de hele vraag had opgeschreven en mijn eigen gedachten terzijde had geschoven. Vaak kwamen de antwoorden sneller dan ik kon schrijven en ik merkte dat ik ze neerkrabbelde om het tempo bij te kunnen houden. Alsik verward raakte of het gevoel kreeg dat de woorden ergens anders vandaan kwamen, legde ik de pen neer en liep weg van de dialoog, tot ik me weer geïnspireerd voelde - sorry, maar dat is het enige woord dat werkelijk van toepassing is - om terug te keren naar mijn gele notitieblok en weer begon te schrijven.

Deze gesprekken duren nog steeds voort terwijl ik dit schrijf. Veel ervan is te vinden op de bladzijden hierna... bladzijden die en verbazingwekkende dialoog bevatten die ik eerst niet geloofde, daarna als van persoonlijke waarde beschouwde, maar waarvan ik nu begrijp dat hij niet alleen voor mij was bestemd. Hij is voor jou bestemd en voor iedereen die zich over dee stof heeft gebogen. Want mijn vragen zijn jouw vragen.

Ik wil dat je zo spoedig mogeljik bij deze dialoog betrokken raakt, omdat niet mijn verhaal van belang is, maar dat van jou.

Het is jouw leven dat je hier heeft gebracht. Het is jouw persoonlijke ervaring waarvoor deze stof betekenis heeft. Anders zou je hier niet zijn, op dit moment.

Laten wij de dialoog daarom nu beginnen met een vraag die ik al heel lang stelde: hoe spreekt God en tot wie? Toen ik deze vraag stelde, kreeg ik het volgende antwoord:

Ik spreek tot iedereen. Het is niet zozeer de vraag met wie Ik spreek, maar wie er naar Mij luistert.

(Neale) Geïntrigeerd vroeg ik God verder over dit onderwerp uit te weiden.

God zei:

Laten we allereerst het woord spreken vervangen door communiceren. Dat is een veel beter woord, veel rijker en veel gepaste. Wanneer wij met elkaar proberen te spreken - Ik tegen jou, jij tegen Mij - worden we onmiddelijk beperkt door de ongelooflijke begrening van woorden. Daarom communiceer ik niet alleen met woorden. In feite doe Ik dat zelfs zelden. Mijn meest gebruikelijke wijze van communicatie is door het gevoel.

Het gevoel is de taal van de ziel.

Indien je wilt weten wat waar is voor jou, kijk dan hoe je erover voelt.

Gevoelens zijn soms moeilijk te herkennen, en vaak zelfs nog moeilijker te erkennen.

Toch ligt in het diepst van je gevoel je hoogste waarheid verscholen.

De truc is tot die gevoelens door te dringen. Ik laat je zien hoe.

Nomaals: als je dat wenst.

(Neale) Ik vertelde God dat ik dat wenste, maar dat ik nu op dit moment liever een volledig en uitgebreid antwoord had op mijn eerste vraag. God zei het volgende:

Ik communiceer ook door gedachten. Gedachten en gevoelens zijn niet hetzelfde, hoewel ze op hetzelfde moment kunnen voorkomen. Als ik door gedachten communiceer, bedien Ik Mij vaak van voorstellingen en beelden. Daarom zijn gedachten vaak effectiever als gereedschap voor communicatie dan woorden alleen.

Behalve gevoelens en gedachten gebruik Ik ook ervaring als middel voor geslaagde communicatie.

En tot slot, wanneer gevoelens, gedachten en ervaring alle falen, gebruik Ik woorden. Woorden zijn echt het minst effectieve middel om iets over te dragen. Zij staan het meest open voor misinterpretatie en worden het vaakst verkeerd begrepen.

En waardoor komt dat? Dat komt door wat woorden zijn.

Woorden geven slechts uiting aan iets, het zijn geluiden die staan voor gevoelens, gedachten en ervaringen. Het zijn symbolen. Tekens. Insignes. Zij zijn niet de waarheid, niet het werkelijke ding. Woorden kunnen je helpen iets te begrijpen. Ervaringen staan je toe iets te weten. Maar er zijn sommige dingen die je niet kunt ervaren. Daarom heb Ik je ander gereedschap voor kennis gegeven, zoals emoties en gedachten.

De grote ironie in dezen is dat je zoveel belang hecht aan het woord van God, en zo weinig aan ervaring.

in feite hecht je zo weinig waarde aan ervairng dat wanneer je ervaring van God verschilt van wat je over God hebt gehoord, je automatisch de ervaring de rug toekeert en je de woorden toe-eigent, terwijl het juist andersom moet zijn.

Je ervairng en je gevoelens over een ding vertegenwoordigen wat je feitelijk en intuïtief over die zaak weet. Woorden kunnen hooguit symboliseren wat je weet en kunnen die kennis vaak ook door de war halen.

Dit zijn dus de middelen waarmee ik communiceer., maar niet de methodes, aangezien niet alle gevoelens, gedachten, ervaringen of woorden van Mij afkomstig zijn.

Veel woorden zijn door anderen in Mijn naam uitgesproken. Veel gedachten en veel gevoelens zijn uitgegaan van zaken die niet rechtstreeks door Mij zijn geschapen. Veel ervaringen zijn hieruit voortgekomen.

Het gaat erom over inzicht te beschikken. Mijn naam uitgesproken. Veel gedachten en veel gevoelens zijn uitgegaan van zaken die niet rechtstreeks door Mij zijn geschapen. Veel ervaringen zijn hieruit voortgekomen. Het gaat erom over inzicht te beschikken. Het probleem is het verschil te weten tussen boodschappen van God en informatie die van andere bronnen afkomstig is. Dit onderscheid is eenvoudig te maken als je uitgaat van de volgende basisregel:

Van Mij is altijd je hoogste gedachte, je helderste woord, je grootste gevoel. Al het mindere is afkomstig van een andere bron.

Nu wordt de taak onderscheid te maken eenvoudiger, omdat het zelfs voor een beginnende leerling niet moeilijk al zijn het hoogste, helderste en grootste te herkennen.

Niettemin geef Ik je deze richtlijnen:

De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat. De helderste woorden zijn die woorden die waarheid bevatten. Het grootste gevoel is dat gevoel dat je liefde noemt.

Vreugde, waarheid, liefde.

Deze drie zijn uitwisselbaar en de een leidt altijd naar de ander. Het doet er niet toe in welke volgorde ze worden geplaatst.

Nu wij met deze richtlijnen hebben vastgesteld welke boodschappen van Mij zijn en welke van een andere bron komen, staat alleen de vraag nog open of er aandacht wordt besteed aan Mijn boodschappen.

Aan de meeste van Mijn boodschappen wordt geen aandacht gegeven. Voor sommige geldt dat ze te mooi lijken om waar te zijn. Voor andere dat ze moeilijk na te volgen zijn. Vele worden gewoonweg verkeerd begrepen. De meeste worden echter niet eens ontvangen.

Mijn krachtigste boodschapper is ervaring, en zelfs die negeer je.

Vooral die negeer je.

De wereld zou zich niet in zijn huidige toestand bevinden als je eenvoudigweg naar je ervaring had geluisterd. Het feit dat je niet naar je ervaring luistert, heeft ertoe geleid dat je alles steeds opnieuw beleeft, keer op keer. Want Mijn streven zal niet worden gedwarsboomd en evenmin kan Mijn wil worden genegeerd. Je zult de boodschap ontvangen. Vroeg of laat.

ik zal je echter niet dwingen. Ik zal nooit dwang uitoefenen. Want Ik heb je een vrije wil geschonken - het vermogen te doen wat je wilt - en Ik zal dat nooit van je afpakekn, nooit.

En daarom ga Ik door met jou dezelfde boodschappen steeds weer opnieuw te sturen, door de eeuwen heen, in welke uithoek van het universum je je ook bevindt. Tot in de eeuwigheid zal Ik mijn boodschappen sturen, tot je ze hebt ontvangen en eigen hebt gemaakt, tot je ze als je eigendom beschouwt.

Mijn boodschappen zullen in honderd verschillende vormen komen, enop duizend momenten, over miljoenen jaren. Als je oprecht luistert, kun je ze niet missen. Je kunt ze niet negeren als je ze één keer waarlijk hebt gehoord. Aldus begint onze communicatie in alle ernst. Want in het verleden heb jij alleen tegen Mij gesproken, tot Mij gebeden, een wit voetje bij Mij willen halen, Mij gesmeekt. Maar nu kan Ik terugspreken, zoals Ik nu met jou spreek.

(Neale) Hoe weet ik dat ik nu met God communiceer? Hoe weet ik dat dit niet mijn eigen verbeelding is?

Wat is het verschil? Begrijp je dan niet dat Ik even gemakkelijk via jouw verbeelding kan werken als via wat dan ook? Ik zal je exact de juiste gedachten, woorden of gevoelens toedienen, op welk moment ook, precies passend bij het doel voor ogen, egbruikmakend van een of meerdere middelen.

Je zult weten dat deze woorden van Mij afkomstig zijn omdat jij, volgens je eigen woorden, nog nooit zo helder hebt gesproken. Als je je al duidelijk over deze had uitgesproken, dan zou je ze ook niet stellen.

(Neale) Met wie communiceert God? Kiest hij daarvoor bijzondere mensen uit? Of bijzondere momenten?

Alle mensen zijn bijzonder, en alle momenten zijn perfect. Geen enkel persoon of moment is meer bijzonder dan een ander. Veel mensen kiezen ervoor te geloven dat God alleen op een bijzondere wijze met bijzondere mensen communiceert. Hierdoor voelt de grote massa zich niet verantwoordelijk om naar Mijn boodschap te luisteren, laat staan haar te ontvangen (dat is een andere zaak).

Het staat hun toe de woorden van iemand anders in de plaats te stellen voor al het andere. Je hoeft dan niet anar Mij te luisteren, omdat je besloten hebt dat anderen al van Mij over ieder onderwerp hebben gehoord en jij alleen maar naar hen hoeft te luisteren.

Door te luisteren naar wat andere mensen denken, hoorden zij Mij zeggen: Jij hoef zelf niet te denken.

Dit is de belangrijkste reden waarom mensen zich van Mijn boodschap afkeren op een persoonlijk niveau. Indien je erkent dat je Mijn boodschappen direct ontvangt, dan ben je er verantwoordelijk voor ze te interpreteren. Het is veel veiliger en gemakkelijker de interpretatie van anderen te aanvaarden (zelfs als die tweeduizend jaar geleden leefden) dan te proberen de boodschap te interpreteren die je wellicht op dit moment, in het hier en nu, ontvangt.

Toch nodig Ik je uit tot een nieuwe vorm van communicatie met God. Een communicatie van twee kanten. In waarheid, jij hebt Mij uitgenodigd. Want Ik kom tot je, in deze vorm, als reactie op jouw roepen.

(Neale) Waarom lijken sommige mensen, Christus bijvoorbeeld, beter met U te communiceren dan andere?

Omdat sommige mensen bereid zijn werkelijk te luisteren. Zij zijn bereid te horen, zij zijn bereid zich open te blijven stellen voor communicatie, zelfs wanneer het beangstigend, gek of zelfs gewoonweg verkeerd lijkt.

(Neale) Wij moeten naar God luisteren, zelfs wanneer dat wat gezegd wordt verkeerd lijkt?

Vooral wanneer het verkeerd lijkt. Als je denkt dat je overal gelijk in hebt, wat voor zin heeft het dan met God te praten?

Vooruit, handel maar op basis van alles wat je weet. Maar merk wel op dat jullie dat allemaal al doen sinds het begin der tijden. En zie in welke staat de wereld verkeert. Jullie hebben duidelijk ergens hefaald. Er is zonder meer iets dat jullie niet begrijpen. Dat wat jullie wel begrijpen, moet in jullie ogen goed zijn, want met 'goed' geven jullie aan dat je het ergens mee eens bent. Waarin jullie hebben gefaald. Er is zonder meer iets dat jullie niet begrijpen. Dat wat jullie wel begrijpen, moet in jullie ogen goed zijn, want met 'goed' geven jullie aan dat je het ergens mee eens bent. Waarin jullie hebben gefaald, zal daarom in eerste instantie 'verkeerd' lijken.

De enige manier om hieruit te komen, is jezelf te vragen: 'Wat gebeurt er indien alles wat ik voor 'verkeerd' hield in feite 'goed' is? Iedere goede wetenschapper weet dit. Als iets wat een wetenschapper onderzoekt niet werkt, dan zet hij al zijn uitgangspunten overboord en beint opnieuw. Alle grote ontdekkingen zijn gedaan door een bereidheid, en het talent, om ongelijk te durven hebben. En daarover gaat het hier.

Je kunt God pas kennen als je gestopt bent jezelf te vertellen edat je God al kent. Je kunt God pas horen als je stopt te denken dat je Hem al hebt gehoord.

Ik kan jou pas Mijn waarheid vertellen als je stopt Mij jouw waarheid te vertellen.

(Neale) Maar mijn waarheid over God komt van U.

Wie zegt dat?

(Neale) Anderen.

Welke anderen?

(Neale) Leiders. Dominees. Rabbijnen. Priesters. Boeken. De Bijbel, in hemelsnaam!

Dit zijn geen gezaghebbende bronnen.

(Neale) Werkelijk niet?

Neen.

(Neale) Maar welke dan wel?

Luister naar je gevoelens. Luister naar je hoogste gedachten. Luister naar je ervaring. Wanneer een van deze afwijkt van wat je leraren je vertellen of van wat je leest in boeken, vergeet dan de woorden.

Woorden zijn de minst betrouwbare verspreiders van waarheid.

- Gesprekken met God 1: 13-19 -

>>Terug naar de website