BOEKFRAGMENT - EEN NIEUW GESPREK MET GOD, n.d. walsch - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:

 

En Ik zeg je dit: De mens heeft grotere resultaten geboekt dan te kunnen vliegen. De mens heeft zieken geheeld. De mens heeft doden doen herrijzen.

(Neale) Eén mens heeft dat gedaan.

Denk je echt dat maar één mens een dergelijke macht over het fysieke universum is geschonken?

(Neale) Maar één mens heeft ze ooit getoond.

Niet. Wie deed de wateren van de Rode Zee uiteengaan?

(Neale) God.

Inderdaad, maar wie deed daarvoor een beroep op God?

(Neale) Mozes.

En wie deed een beroep op Mij om de zieken te helen en de doden te doen herrijzen?

(Neale) Jezus.

Ja. En denk jij dat nu dat wat Mozes en Jezus deden, jij niet kunt?

(Neale) Maar zij deden het niet! Zij vroegen het U om te doen! Dat is nogal iets anders.

Oké we zullen voor het moment jouw constructie volgen. En meen jij dan dat jij Mij niet kunt vragen dezelfde wonderbaarlijke dingen te verrichten?

(Neale) Ik zou het kunnen doen, denk ik.

En zou Ik ze inwilligen?

(Neale) Dat weet ik niet.

En dat is nu het verschil tussen jou en Mozes! Dat is wat jou scheidt van Jezus!

- Gesprekken met God 2:31-32 -

>>Terug naar de website