BOEKFRAGMENT - DERDE GESPREK MET GOD - DOOR GESPREKKEN MET GOD STICHTING:

 

(Neale) Goed. Hoe werkt paranormale begaafdheid?

Er zijn drie grondregels over paranormale verschijnselen die je kunnen helpen begrijpen hoe het werkt. Laten we die eens bekijken.

1. Gedachten zijn energie.

2. Alles is in beweging.

3. Alle tijd is nu.

Helderzienden zijn mensen die zich hebben opengesteld voor de ervaringen die het gevolg zijn van deze verschijnselen: trillingen. Soms nemen die de vorm aan van beelden voor het geestesoog.

Soms van een gedachte in woorden.

Iedere helderziende wordt er steeds beter in om die energieën te voelen. In het begin is dat niet gemakkelijk, want deze energieën zijn erg licht, erg vluchtig, erg subtiel. Zoals een heel licht briesje op een zomeravond, wanneer je het gevoel hebt dat er iets aan je haren raakte, terwijl je dat niet zeker weet. Zoals een heel zacht geluid dat je in de verte meende te horen, maar dat je misschien ook niet hebt gehoord. Zoals een beeld dat je vanuit je ooghoek zag, je kunt zweren dat je het zag maar als je er recht naar kijkt, is het weg. Verdwenen. Was het er wel?

Dat is de vraag die de beginnende helderziende zich de hele tijd stelt. De volgroeide helderziende vraagt zich dat nooit af, want door de vraag te stellen verjaag je het antwoord. Bij het stellen van die vraag moet je je hersens gebruiken, en dat is het laatste wat een helderziende wil. Je intuïtie zit niet in je hersens. Om helderziend te zijn, moet je een open geest hebben. Want de intuïtie zit in de psyche. In de ziel.

Intuïtie is het gehoor van de ziel.

De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven 'op te pikken' om die energieën te 'voelen', om de golven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

Je hebt zes zintuigen, niet slechts vijf. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en... weten.

Dus zo werkt die 'paranormale begaafdheid'.

Elke gedachte die je hebt, zendt energie uit. De gedachte is energie. De ziel van de helderziende pikt die energie op. De echte helderziende zal er niet over nadenken wat iets betekent, maar gewoon meteen zeggen hoe die energie aanvoelt. Aldus kan een helderziende je vertellen waar je aan denkt.

Elk gevoel dat je ooit gehad hebt, zit in je ziel. Je ziel is de totaalsom van al je gevoelens. Het is een opslagplaats. Al is het jaren geleden dat je ze daar hebt opgeslagen, een helderziende die waarlijk open staat, kan die 'gevoelens' hier en nu 'voelen'. Dat is omdat...

(Neale) Omdat zoiets als tijd niet bestaat.

Daarom kan een helderziende je over je 'verleden' vertellen.

'Morgen' bestaat ook niet. Alle gebeurt op dit moment. Elke gebeurtenis zendt energievolven uit, drukt een onuitwisbaar beeld af op de kosmische fotografische plaat. De helderziende ziet, of voelt, het beeld van 'morgen' alsof het op dit moment gebeurt. Wat ook zo is. Daarom kan een helderziende de 'toekomst' voorspellen.

Hoe dat fysiologisch gebeurt? Misschien zendt de helderziende zonder te weten wat hij eigenlijk doet, een submoleculaire component van zichzelf uit wanneer hij zich ergens intensief op concentreert. Zijn 'gedachte' zo je wilt, verlaat het lichaam en slingert zich de ruimte in, en komt snel ver genoeg om in staat te zijn zich om te draaien en van een afstand het 'nu' dat jij nog niet ervaren hebt, te 'zien'.

(Neale) Een submoleculaire reis door de tijd!

Zo kun je het zeggen.

(Neale) Een submoleculaire reis door de tijd!

Best hoor. Als je er een cabaretvoorstelling van wilt maken.

(Neale) Nee, nee, ik zal me gedragen. Ik beloof het.... echt. Gaat U door. Ik wil het echt horen.

Goed. Het submoleculaire deel van de helderziende dat door zich te concentreren de energie van het beeld in zich heeft opgenomen, slingert zich terug naar het lichaam van de helderziende en neemt de energie met zich mee. De helderziende 'krijgt een beeld' - soms gepaard gaande met een rilling - of 'voelt een gevoel', en doet erg zijn best om de verkregen informatie niet te 'verwerken' maar deze eenvoudig - en direct - te beschrijven. De helderziende heeft geleerd zich niet af te vragen wat hij ''denkt' of opeens 'ziet' of 'voelt', maar dat gewoon zo direct mogelijk te laten 'doorkomen'.

Als weken later de gebeurtenis die hij gezien of 'gevoeld' heeft inderdaad optreedt, wordt de paranormaal begaafde helderziend genoemd, hetgeen dan natuurlijk waar is.

- Gesprekken met God 3:115-117 -

>>Terug naar de website