BOEKFRAGMENT - EEN MET GOD, n.d. walsch - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:

De Tien Illusies van de mensen zijn grote, krachtige illusies die jullie hebben gecreëerd in de beginperiode van jullie ervaringen op aarde. En dagelijks nog creëren jullie honderden kleinere illusies. Omdat jullie erin egloven, hebben jullie een cultureel verhaal geschapen dat jullie in staat stelt die illusies te beleven en aldus reëel te maken.

Ze zijn natuurlijk niet echt reëel. Niettemin hebben jullie een Alice-in-Wonderland-wereld gecreëerd, waarin ze bijzonder reëel lijken. En net als de Maffe Hoedenmaker ontkennen jullie dat al het Onechte onecht is en al het Reële reëel.

Jullie doen dat eigenlijk al heel erg lang. Een cultureel verhaal is een verhaal dat door de eeuwen en millenia heen van generatie op generatie is doorgegeven. Het is het verhaal dat jullie je over jezelf vertellen.

 

Omdat jullie culturele verhaal op illusies is gebaseerd, produceert het mythen in plaats van een begrip van de realiteit.

Het culturele verhaal van de mensen is dat:

1. God een agenda heeft (er bestaat Behoeftigheid);

2. de uitslag van dit leven twijfelachtig is (er bestaat Mislukking);

3. je van God afgescheiden bent (er bestaat Verdeeldheid);

4. er niet genoeg is (er bestaat Ontoereikendheid);

5. er iets is wat je moet doen (er bestaan Vereisten);

6. je wordt gestraft als je niet doet wat je moet doen (er bestaat Oordeel);

7. die straf eeuwige verdoemenis is (er bestaat Veroordeling);

8. liefde dan ook voorwaardelijk is (er bestaat Voorwaardelijkheid);

9. kennis van en voldoen aan de voorwaarden jou superieur maakt (er bestaat Superioriteit);

10. je niet weet dat dit illusies zijn (er bestaat Onwetendheid).

Dit culturele verhaal is jullie dusdanig ingesprent dat jullie er ten volste naar leven. 'Zo zijn de dingen nu eenmaal', maken jullie elkaar wijs.

Jullie houden elkaar nu al vele eeuwen voor de gek. Millenialang zelfs. Jullie zingen al zolang hetzelfde liedje, dat er mythen rond deze illusies en verhalen zijn ontstaan. Enkele meest bekende mythen zijn teruggebracht tot concepten als...

Uw wil geschiede;

het recht van de sterkste;

de winnaar krijgt alles;

je wordt in erfzonde geboren;

wie zondigt boet met de dood;

De wraak is aan Mij, zegt de Heer;

Wat niet weet, wat niet deert;

God mag het weten

....en vele andere die even afbrekend en onnut zijn.

- Gesprekken met God 5:21-22 -

>>Terug naar de website