BOEKFRAGMENT - WAT GOD WIL - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:

Wilt God echt dat de mensen andere mensen afslachten wanneer ze voor zijn Zaak vechten? Wat is zijn Zaak eigenlijk?

Wat heeft God in de zin? Wat is 'Gods Zaak'?

Wil Hij bereiken dat Iedereen op aarde zich bij een en dezelfde religie aansluit? Is het dat? Is dat Wat God Wil?

Waarom? Waarom zou God dat willen? Waarom zou God dat iets uitmaken?

Zou het echt voor God uitmaken of je een moslim, een jood, een hindoe, een christen, een boeddhist of een bahai bent? Hoe sta je ervoor als je een rechtschapen mens bent, een vriendelijk, zorgzaam, meelevend en beminnelijk individu, maar geen lid van enige georganiseerde religie?

Hoe zit het als je je feitelijk uitspreekt tegen de georganiseeerde religies en hun uitwassen? Ben je dan een afvallige? Houdt dat in dat je dan verdoemd bent? Maakt je dat een heiden die in aanmeerking komt om te worden afgeslacht door een Ware Gelovige? Is dat Wat God Wil?

Waarom? Wat doet het er toe? Wie heeft jou verteld dat het er toedoet? Wat het de georganiseerde religie, die wil dat jij lid wordt?

Denk hierover na.

Is dit het doel van religie op aarde? Is dit de Zaak van God?

Wat gebeurt er met dit alles, wat wordt er van heel dit systeem, als er wordt verklaard dat God niets, absoluut helemaal niets, van de mensheid wil?

Kun jij geloven in een God die niets wil? Is het mogelijk om een dergelijke gedachte in jouw werkelijkheid aan te houden?

Kun je je dat zelfs maar voorstellen?

15

Overweeg eens de mogeljikheid dat het grootste deel van de wereldbevolking niet het juiste geloof in God heeft. Overweeg eens de mogelijkheid dat de meeste mensen zich de waarheid over God niet eens kunnen voorstellen?

Zou het bijvoorbeeld niet interessant zijn als de Wil van God helemaal niet bestond? Zouden niet heel veel dingen daardoor veranderen?

- Gesprekken met God 8:77-78 -

>>Terug naar de website