RECENSIE - DE NIEUWE OPENBARINGEN, auteur N.D. Walsch - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:


Walsch praat met God. Indringend. Openhartig. In 'De nieuwe openbaringen' zet hij dit gesprek voort. Nu gaat het over wat het leven bederft en onmogelijk maakt. Walsch gaat uit van een aantal misvattingen, die verkeerd gedrag uitlokken, zoals de scheiding tussen de mensen, het fundamenteel tekort aan middelen om te leven, de rivaliteit tussen de mensen en het feit dat we denken met oorlog onze conflicten te kunnen oplossen. Walsch ontdekt als antwoord hierop negen nieuwe openbaringen, zoals dat God nooit opgehouden is met ons te communiceren, dat er geen ware religie is, maar dat er meer wegen naar God leiden, en dat er geen goed en fout bestaat, maar alleen wat wel en niet werkt. Op grond van deze 'nieuwe' openbaringen beschrijft Walsch vijf stappen die naar vrede leiden. Als we die stappen volgen, kunnen we in vrede en harmonie leven. Geschikt voor niet-orthodoxe, evangelicale groeperingen.

>>Terug naar de website