RECENSIE - THUIS BIJ GOD, auteur N.D. Walsch - DOOR GESPREKKEN MET GOD COMMUNITY:

Titel: Het beste boek wat ik ooit heb gelezen!

Met deel 1 uit de serie "Een Ongewoon Gesprek met God" is dit het beste boek wat ik ooit heb gelezen. In dit boek verteld God op een duidelijke manier wat het doel van het leven en wat er na de dood gebeurd. Hieronder volgt een officiële beschrijving: Thuis met God, in een leven dat nooit eindigt is de meest recente en tevens laatste GmG dialoog. Het boek gaat diep in op de belangrijkste aspecten van het leven door uitgebreide verkenning van het meest onbegrepen proces: dood en sterven. Deze mystieke tekst beschrijft wat er gebeurt nadat we onze lichamelijkheid hebben achtergelaten, de reis van de Ziel tot en met haar versmelting met De Essentie en het wonder van de herrijzenis wanneer de Verenigde Ziel opnieuw een Enkelvoudige Expressie van Goddelijkheid wordt, met dezelfde identiteit als toen ze stierf, maar met een Verruimd Bewustzijn dat de ervaring teweegbrengt die mensen “hemel”, “paradijs”, “nirvana” of “gelukzaligheid” noemen. Wat gebeurt er werkelijk in dit leven en wat zal er gebeuren wanneer dit leven eindigt? Zullen we verenigd worden met dierbaren die ons zijn voorgegaan? Zal God er zijn om ons te verwelkomen? Zal het de Dag des Oordeels zijn? Zullen we mogelijkheid van eeuwige verdoeming onder ogen moeten zien? Zal het ons worden toegestaan om op de valreep de Hemel binnen te komen? Zullen we eigenlijk nog van iets weten na onze dood? Zal er IETS zijn? Het boek beschrijft buitengewoon gedetailleerd de Drie Stadia van de Dood en het geeft ons een opsomming van 18 Herinneringen over Leven en Dood. (Het boek noemt ze “herinneringen” omdat GmG zegt dat er “niets is dat we moeten leren, we hoeven het ons slechts te herinneren…”): 1.Sterven is iets dat je voor jezelf doet. 2.Je bent de oorzaak van je eigen dood. Dit is altijd waar, ongeacht waar, of hoe je sterft. 3.Je kunt niet sterven tegen je wil. 4.Geen enkel pad naar Huis is beter dan elk ander pad. 5.De dood is nooit een tragedie. Ze is altijd een geschenk. 6.Jij en God zijn een. Er is geen scheiding tussen jullie. 7.Er bestaat geen Dood. 8.Je kunt de Ultieme Werkelijkheid niet veranderen, maar je kunt je ervaring ervan veranderen. 9.Het is de wens van Al Dat Is om Zichzelf te Kennen in zijn eigen Ervaring. Dit is de bedoeling van alle Leven. 10.Het Leven is eeuwig. 11.De tijd en omstandigheden van de dood zijn altijd volmaakt. 12.De dood van ieder mens dient altijd het proces van ieder ander mens die ervan weet. Dat is waarom ze ervan weten. Daarom is geen enkele dood (en geen leven) “verspild”. Niemand sterft ooit “tevergeefs”. 13.Geboorte en dood zijn een en hetzelfde. 14.Je bent voortdurend scheppende, in leven en in dood. 15.Er bestaat niet zoiets als het einde van evolutie. 16.Dood is omkeerbaar. 17.In de dood zul je verwelkomd worden door al je dierbaren --- zij die vòòr je stierven en zij die na jou zullen overlijden. 18. Vrije Keuze is zuivere schepping, het kenmerk van God, en jouw geschenk, glorie en je kracht voor altijd en eeuwig. Ingesloten in de antwoorden op deze vragen liggen enorme implicaties voor elke mens. Zouden we onze levens anders leven als we daadwerkelijk deze antwoorden hadden? Zouden we minder angst hebben om te leven, zoals we bedoeld zijn om te leven-onbevreesd en liefdevol- als we minder angst hadden om te sterven? Thuis met God verklaart dat het antwoord daarop bevestigend is. Hier wordt kennis gepresenteerd die nooit eerder verscheen in een vorig GmG boek. Thuis met God zal haar lezers zachtmoedige troost brengen en een diep bewustzijn van de glorie en het wonder van het leven—een leven dat nooit eindigt. Het gaat evenzeer over het hier en nu als over het hiernamaals omdat, zoals het boek zelf verklaart, wanneer men de diepste geheimen van de dood ontrafelt, de diepste geheimen van het leven ook worden onthuld...

>>Terug naar de website